Wykonawstwo / Programowanie

  • uruchomienie systemów bezpieczeństwa p.poż
  • uruchomienie systemów słaboprądowych
  • uruchomienie systemów telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych
  • konfiguracja i oprogramowanie sterowników przemysłowych w obiektach hydrotechnicznych