Współpraca

Najważniejszym zasobem ENGIN GROUP SP. Z O.O. to doświadczeni projektanci, inżynierowie, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru i specjaliści pracujący w zorganizowanym zespole. Posiadają kompletne przygotowanie zawodowe potwierdzone licznymi parterami z którymi do tej pory mieliśmy i mamy przyjemność współpracować.