Dla biur architektoniczno - projektowych

Usługi na wszystkich etapach realizacji projektów od koncepcji, przed nadzór autorski i odbiory:

  • koncepcja systemów i instalacji
  • projektowanie i założenia projektowe
  • opracowanie koncepcji do założeń budżetowych
  • projekty budowlane i wykonawcze
  • kostorysy inwestorskie i przetargowe
  • uzgodnienia projektów z rzeczoznawcą p.poż.
  • opracowanie operatór i scenariuszy p.poż.
  • opracowanie matrycy sterowań pożarowych
  • nadzór autorski podczas realizacji
  • odbiory i testy współdziałania systemów