Dla inwestorów

Usługi na wszystkich etapach realizacji inwestycji od koncpecji, projektu po nadzór, odbiory i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie:

 • doradztwo dotyczące systemów i instalacji
 • projektowanie i założenia projektowe
 • projekty budowlane i wykonawcze
 • kosztorysy inwestorskie i przetargowe
 • koordynacja procesu budowlanego
 • analiza ofert przetargowych
 • nadzór autorski (w przypadku wykonywania projektów)
 • nadzór inwestorski podczas realizacji
 • analiza value engineering
 • koordynacja prac i projektów
 • testy współdziałania systemów oraz odbiory końcowe
 • odbiory gwarancyjne i pogwarancyjne