Facility Management

Usługi serwisowe, utrzymaniowe, konserwacyjne:

  • okresowe testy współdziałania systemów bezpieczeństwa
  • okresowe przeglądy systemó bezpieczeństwa i urządzeń p.poż.
  • audyt instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • okresowe pomiary telemetryczne i akustyczne
  • odbiory gwarancyjne i pogwarancyjne
  • prowadzenie ksiąg serwisowych i eksploatacyjnych