Dla generalnych wykonawców

Usługi na wszystkich etapach realizacji inwestycji od koncepcji, przez oferty, kierowanie robotami, po odbiory i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie:

  • koncpecja i weryfikacja projektów przetargowych
  • analiza ofert przetargowych
  • analiza value engineering
  • kierowanie oraz nadzór nad instalacjami podczas realizacji
  • koordynacja prac i weryfikacja projektów
  • odbiory częściowe i końcowe
  • testy współdziałania systemów obiektowych
  • odbiory gwarancyjne i pogwarancyjne