Construction Management

Usługi na wszystkich etapach realizacji inwestycji od koncepcji, projektu, po odbiory i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie:

  • koncepcja systemów i instalacji
  • projektowanie i założenia projektowe
  • kosztorysy inwestorskie i przetargowe
  • organizacja ofert przetargowych
  • nadzór inwestorski podczas realizacji
  • nadzór autorski podczas realizacji
  • koordynacja prac i projektów
  • odbiory częściowe i końcowe
  • testy współdziałania systemów bezpieczeństwa
  • odbiory gwarancyjne i pogwarancyjne