Usługi serwisowe i konserwacyjne

  • okresowe testy współdziałania systemów bezpieczeństwa
  • okresowe przeglądy systemów bezpieczeństwa
  • okresowe przeglądy urządzeń i instalacji p.poż.
  • audyt instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • okresowe pomiary elektryczne wszystkich instalacji
  • pomiary telemetryczne i akustyczne
  • odbiory gwarancyjne i pogwarancyjne
  • prowadzenie ksąg serwisowych i eksploatacyjnych