Uzgodnienia, instrukcje i przeglądy p.poż.

Na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego świadczymy usługi z zakresu:

  • od koncepcja do projektów systemów bezpieczeństwa pożarowego
  • opracowanie operatów i scenariuszy p.poż.
  • uzgodnienia projektów z rzeczoznawcą p.poż.
  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  • okresowe przeglądy urządzeń p.poż.
  • sporządzanie map ewakuacji oraz oznakowania p.poż.