Audyt instalacji oraz testy systemów

  • audyt systemów bezpieczeństwa p.poż.
  • testy współdziałania systemów obiektowych
  • audyt instalacji teletechnicznych
  • audyt instalacji elektrycznych wraz z pomiarami analizatorem sieci
  • audyt systemów telekomunikacyjnych