Nadzór autorski i inwestorski

  • nadzór inwestorski oraz kontrola kosztów
  • nadzór autorski podczas realizacji (projekty wykonawcze)
  • koordynacja robót słaboprądowych i elektrycznych
  • kierowanie robotami budowlanymi (w ramach budownictwa jedno- i wielorodzinnego)