Projektowanie instalacji i systemów

Projekty koncepcyjne, projekty budowlane, projekty wykonawcze systemów słaboprądowych i instalacji elektrycznych, nadzór autorski podczas realizacji:

  • projektowanie systemów bezpieczeństwa p. poż (SAP, DSO, systemy oddymiania, systemy zamknięć ogniowych),
  • opracowanie operatów przeciw pożarowych wraz z zatwierdzeniem przez rzeczoznawców p. poż.
  • projektowanie instalacji słaboprądowych (CCTV, KD, SSWiN),
  • projektowanie instalacji teletechnicznych (okablowanie strukturalne, telekomunikacyjne, kanalizacje teletechniczne),
  • projektowanie instalacji elektrycznych obiektowych,
  • projektowanie systemów automatyki i BMS,
  • projektowanie systemów radiokomunikacyjnych.