Firmy elektroinstalacyjne

Usługi koncepcyjne, ofertowe, kosztorysowe, kontraktacja systemów słaboprądowych i instalacji elektrycznych, reprezentowanie przed Generalnym Wykonawcą/Inwestorem:

  • weryfikacja projektów przetargowych
  • koncepcja systemów i instalacji
  • opracowanie kosztorysów szczegółowych
  • organizacja dokumentów R, M, S
  • analiza ofert wariantowych - value engineering
  • koordynacja prac i projektów podczas realizacji
  • reprezentowanie przed Generalnym Wykonawcą/Inwestorem
  • odbiory częściowe i końcowe
  • testy wspołdziałania systemów obiektowych
  • odbiory gwarancyjne i pogwarancyjne