APPIA

APPIA Pracownia Architektury
ul. Żydowska 11/6  
61-761 Poznań
tel. 61 855 35 94  
fax 61 851 53 00  
e-mail: poczta@appia.pl