Świadectwa i zaświadczenia

Wykwalifikowną kadrę ENGIN GROUP SP . O.O. stanowią najwyższej klasy inżynierowie posiadający dodatkowo m.in.:

  • ukończone studia SGSP Szkoły Głownej Służby Pożarniczej w Warszawie
  • będący członkami SITP Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
  • będący członkami SEP Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz posiadający uprawnienia dot. DOZORU i EKSPLOATACJI (wraz z pomiarami bez ograniczeń)