Certyfikaty i szkolenia

Certyfikaty i szkolenia CNBOP dla:

  • projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów Sygnalizacji Alarmu Pożarowego, Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych
  • z zakresu prawidłowego sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Certyfikaty i szkolenia ITB dla projektantów w zakresie:

  • projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów Sygnalizacji Alarmu Pożarowego, Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych
  • systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych

Certyfikacja w zakresie systemów ochrony: SA1-SA4

  • Polskiej Izby Systemów Alarmowych
  • Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM
  • Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych
  • Licencja Pracownika Zabezpieczenia Technicznego II stopnia

Certyfikaty i szkolenia instalatorskie i projektowe systemów słaboprądowych